Zpět na články

Těhotenství, kojení a bělení zubů

Stejně jako u mnohých dalších lékařských ošetření je běžnou otázkou, zda je bělení zubů bezpečné pro těhotné a kojící ženy.

Jelikož zatím nebyly provedeny žádné studie o bezpečnosti bělení zubů během těhotenství, ADA uvádí, aby „lékaři těhotným doporučovali bělení odložit“. 1 Většina zubních profesionálů tento návrh přijalo a tak se v zubařském prostředí jedná o běžnou praxi. Podle doporučení zubních lékařů by se zuby během těhotenství a při léčbě neplodnosti bělit neměly.

Z toho plyne další otázka: „Pokud se bělení během těhotenství nedoporučuje, platí to i o kojení?“

Odpověď není jednoznačná. Ohledně bezpečnosti bělení zubů během kojení nebyly zatím provedeny žádné studie. Někteří zubaři a lékaři doporučují, aby kojící matky s bělením vyčkaly až do ukončení kojení. Mnozí zubaři a lékaři nicméně bělení během kojení připouští. Jeden z důvodů pro toto přesvědčení je skutečnost, že peroxid (aktivní látka při bělení zubů) se dostane do mateřského mléka v zanedbatelném množství, protože jeho převážnou část tělo přirozeně odbourá. Procento peroxidu je totiž v bělících prostředcích nízké a navíc tělo peroxid samo přirozeně produkuje.

Je tedy možné bělit zuby během těhotenství, léčby neplodnosti nebo kojení? Všeobecné doporučení je následující:

Během těhotenství a léčby neplodnosti by se měly ženy bělení vyvarovat a vyčkat s ním až po porodu.

Kojící ženy by měly konzultovat bělení se svým gynekologem.

  1. Tooth whitening/Bleaching: Treatment Considerations for Dentists and Their Patients. ADA Council on Scientific Affairs. September 2009 (revised November 2010).