Tilbage til artikler

Bliv ved med at blege professionelt!

Ved blegebehandlinger står der i lovgivningen, at behandlingen skal foregå på en tandklinik og dermed omfatte personlig kontakt mellem patient og tandlæge.

Årsag: Det er en forudsætning for, at behandlingerne udføres korrekt:
  • Professionel afpudsning, da det er tænderne og ikke plak, der skal bleges
  • Grundig klinisk undersøgelse for at at afklare årsagerne til misfarvningerne
  • Vejledning om valg af  den bedste blegemetode til den pågældende patient, afhængig af typen og graden af misfarvninger samt patientens livsstil.
  • Professionel forklaring om blegeproceduren for at sikre det mest optimale resultat
  • Regelmæssig overfølgning og patientvejledning for hurtigt at afklare evt. spørgsmål og problemer, som måtte opstå

Alle disse aspekter tandlægens og tandplejeteamets opgave. Som patient bør du ikke affinde dig med mindre.

Hvis du først mister tandsustans, kommer det ikke ieg, så hvis når der opstår skader, er det ofte på bekostning af værdifuld tandsubstans. Det kan være resultatet af problematiske produkter, men også uprofessionel behandling. Så det er kun godt, at tandlægen som en kompetent fagperson, overvåger hele processen for at sikre det bedst mulige resultat.