Takaisin julkaisuihin

Vetyperoksidi ja karbamidiperoksidi: Mitä eroa näillä on?

Hampaiden valkaisuun käytetään joko karbamidiperoksidia tai vetyperoksidia. Jotkut valkaisuun käytettävät tuotteet sisältävät vetyperoksidia ja jotkut karbamidiperoksidia. Mitä eroa niillä on?

Mitä eroa on vetyperoksidilla ja karbamidiperoksidilla?

Vetyperoksidi on sinällään tehokas valkaisuaine. Karbamidiperoksidi on myös tehokas valkaisuaine, mutta se sisältää vetyperoksidia suhteessa 1:3. Esimerkiksi 30 % karbamidiperoksidia sisältävässä tuotteessa on noin 10 % vetyperoksidia.

Onko jompikumpi aineista tehokkaampi?

Ei! Hyvä uutinen on, että vetyperoksidi ja karbamidiperoksidi tuottavat molemmat yhtä erinomaiset tulokset. Yhdysvaltain hammaslääkäriliiton (ADA) julkaisemassa tutkimuksessa osoitettiin, että vaikka karbamidiperoksidi vaikutti aluksi tuottavan hieman paremmat tulokset, loppujen lopuksi saman verran karbamidiperoksidia ja vetyperoksidia sisältäneet tuotteet saivat kuitenkin aikaan täysin samat tulokset. 1

Vaikuttaako jompikumpi tuotteista nopeammin?

Kyllä ja ei. Vetyperoksidi hajoaa karbamidiperoksidia nopeammin, ja se vapauttaa suurimman osan valkaisutehostaan 30−60 minuutin kuluessa. Karbamidiperoksidi puolestaan vapauttaa noin 50 % valkaisutehostaan kahden ensimmäisen tunnin aikana ja vaikuttaa sen jälkeen vielä enintään 6 tuntia.2

Tämä tarkoittaa, että vetyperoksidia sisältävien tuotteiden käyttöaika on lyhyempi. Valkaisutuotteen käyttöpäivien määrä ei kuitenkaan riipu siitä, sisältääkö tuote vetyperoksidia vai karbamidiperoksidia, vaan käyttäjän yksilöllisistä tarpeista ja hampaan värjäytymän laadusta.

Aiheuttaako toinen aineista enemmän sensitiivisyyttä?

Ei. Vetyperoksidia ja karbamidiperoksidia sisältävien tuotteiden aiheuttaman sensitiivisyyden välillä ei ole huomattavaa eroa. Tähän tulokseen tultiin myös samassa tutkimuksessa, jossa vetyperoksidin ja karbamidiperoksidin osoitettiin tuottavan yhtä erinomaiset tulokset. 1

Aiheuttaako jompikumpi aineista useammin rebound-ilmiötä?

Ei. Rebound-ilmiöllä tarkoitetaan sitä, että hampaat näyttävät vaaleammilta heti valkaisuhoidon jälkeen, mutta menettävät hieman kirkkauttaan lyhyen ajan kuluttua. Rebound-ilmiö liittyy enemmän hampaan kuivumiseen kuin peroksiditasoon. Esimerkiksi Opalescence-valkaisugeelit sisältävät paljon vettä, mikä auttaa ehkäisemään kuivumisen aiheuttamaa rebound-ilmiötä.

Onko tuotteiden säilyvyysajassa eroja?

Kyllä. Karbamidiperoksidia sisältävien tuotteiden säilyvyysaika on hieman pidempi kuin vetyperoksidituotteiden, vaikka kaikkien kylmässä säilytettyjen peroksidituotteiden säilyvyysaika on pidempi.

Sekä vetyperoksidi että karbamidiperoksidi saavat aikaan erinomaiset tulokset.

Voit olla yhtä luottavainen tulosten suhteen käyttäessäsi niin vetyperoksidia kuin karbamidiperoksidiakin hymysi valkaisuun. Molemmat valmisteet saavat aikaan samat korkealaatuiset tulokset, eikä niiden aiheuttamassa sensitiivisyydessä tai rebound-ilmiössä ole eroja. Opalescence on täydellinen karbamidiperoksidia ja vetyperoksidia sisältävien tuotteiden valikoima, joka sisältää oikean vaihtoehdon jokaiseen elämäntapaan.

  1. Mokhlis GR, Matis BA, Cochran MA, and Eckert GJ. A clinical evaluation of carbamide peroxide and hydrogen p eroxide whitening agents during daytime use. JADA. 2000;131(9):1269-1277. www.jada.info/cgi/content/full/131/9/1269
  2. Haywood VB. Nightguard vital bleaching: indications and limitations. US Dentistry. 2006;October:2-8. Reprinted on www.vanhaywood.com/articles/