Terug naar artikelen

Zwangerschap, borstvoeding en bleekbehandelingen

​Net als bij vele andere tandheelkundige en medische ingrepen vragen mensen zich af of bleekbehandelingen veilig zijn tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode.

Aangezien er geen onderzoek is gedaan naar de veiligheid van bleekbehandelingen tijdens de zwangerschap, adviseert de ADA tandartsen “ervan af te raden om tijdens de zwangerschap bleekbehandelingen te laten uitvoeren.”1 1

De meeste tandheelkundige professionals volgen dit advies op, waardoor het eigenlijk de standaardaanpak is binnen de tandheelkundige gemeenschap. Patiënten krijgen het advies om tijdens de zwangerschap en als zij vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan geen tanden of kiezen te laten bleken.

Als ze horen dat bleken tijdens de zwangerschap wordt afgeraden, zullen sommige mensen zich afvragen hoe het dan zit met de periode waarin ze borstvoeding geven.

Het antwoord op die vraag is een beetje koffiedik kijken. Er is geen onderzoek gedaan naar de veiligheid van bleekbehandelingen tijdens de borstvoedingsperiode. Een aantal tandheelkundige en medische professionals zal moeders die borstvoeding geven adviseren om te wachten met bleekbehandelingen tot de borstvoedingsperiode voorbij is.Er zijn echter ook veel tandheelkundige en medische professionals die bleekbehandeling in de borstvoedingsperiode geen probleem vinden. Een van de redenen dat veel artsen er zo over denken, is het feit dat de peroxide (de werkzame stof in een bleekproduct), nadat hij zich een weg heeft gebaand door alle filteringssystemen van het lichaam, alleen nog maar in niet of nauwelijks vast te stellen hoeveelheden voorkomt in de moedermelk. Dit komt enerzijds door het lage percentage peroxide in het bleekproduct, maar anderzijds ook door het feit dat ook het lichaam van nature peroxide aanmaakt.

Als u zich afvraagt of het verstandig is om tijdens de zwangerschap, als u vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaat of als u borstvoeding geeft te kiezen voor een bleekbehandeling, dan is dit de algemeen gangbare mening:

Tijdens de zwangerschap of bij het ondergaan van vruchtbaarheidsbehandelingen, moeten vrouwen wachten tot ze niet meer zwanger zijn voor ze aan een bleekbehandeling beginnen.

In de periode dat zij borstvoeding gegeven moeten vrouwen overleggen met hun gynaecoloog.

  1. Tooth whitening/Bleaching: Treatment Considerations for Dentists and Their Patients. ADA Council on Scientific Affairs. September 2009 (revised November 2010).