Tilbake til artikler

Graviditet, amming og bleking av tenner

På samme måte som ved andre dentale eller medisinske behandlinger lurer mange på om bleking av tenner er trygt under graviditet og amming.

Ettersom det ikke er utført studier vedørende sikkerhet for bleking av tenner under graviditet, anbefaler ADA at “klinikere kan vurdere å anbefale å avstå fra bleking av tenner under graviditet”. 1De fleste tannleger følger dette forslaget, og det gjør at det er standard rettesnor innen bransjen. Pasientene anbefales å ikke utføre bleking under graviditet eller fertilitetsbehandling.

Dermed kan noen stille spørsmålet: “Hvis det anbefales å la være å bleke tennene under graviditet, hva så med amming?”

Svaret på dette er litt usikkert. Det er ikke utført studier for å fastslå sikkerheten til bleking av tenner under amming. Noen tannleger og annet helsepersonell anbefaler mødre som ammer å vente til de ikke lenger ammer, før de bleker tennene. Men mange tannleger og medisinsk personell sier at det er ok å bleke tennene når man ammer. En grunn til at mange klinikere tenker på denne måten, er at peroksid (virkestoffet i blekemidlet) sannsynligvis vil finnes i mengder som er for små til å oppdages i morsmelken, etter å ha gått gjennom kroppens naturlige filtersystemer. Det skyldes den lave prosentdelen peroksid i blekemidlet, og også det at kroppen selv produserer peroksider.

Hvis du lurer på om du bør bleke tennene under graviditet, fertilitetsbehandling eller amming, så er det allmenn enighet om dette:

 

Under graviditet og fertilitetsbehandling bør kvinner vente til de ikke lenger er gravide, før de starter eller fortsetter behandlingen.
Kvinner som ammer bør rådføre seg med gynekolog og jordmor.

  1. Tooth whitening/Bleaching: Treatment Considerations for Dentists and Their Patients. ADA Council on Scientific Affairs. September 2009 (revised November 2010).