Tilbake til artikler

Graviditet, amming og bleking av tenner

På samme måte som ved andre dentale eller medisinske behandlinger lurer mange på om bleking av tenner er trygt under graviditet og amming.

Ettersom det ikke er utført studier vedørende sikkerhet for bleking av tenner under graviditet, anbefaler ADA at “klinikere kan vurdere å anbefale å avstå fra bleking av tenner under graviditet”. 1De fleste tannleger følger dette forslaget, og det gjør at det er standard rettesnor innen bransjen. Pasientene anbefales å ikke utføre bleking under graviditet eller fertilitetsbehandling.

Vi er enige og anbefaler at gravide eller ammende kvinner, kvinner som gjennomgår fertilitetsbehandling og pasienter med alvorlige helseproblemer ikke bruker tannbleking.

  1. Tooth whitening/Bleaching: Treatment Considerations for Dentists and Their Patients. ADA Council on Scientific Affairs. September 2009 (revised November 2010).