Tilbake til artikler

Hydrogenperoksid vs. karbamidperoksid: Hva er forskjellen?

Blekingen av tennene utføres med en av de to virkestoffene: karbamidperoksid eller hydrogenperoksid. Noen blekeprodukter inneholder hydrogenperoksid, og andre inneholder karbamidperoksid. Hva er altså forskjellen?

Hva er forskjellen på hydrogenperoksid og karbamidperoksid?

Hydrogenperoksid alene er et effektivt blekemiddel. Karbamidperoksid ‒ også et effektivt blekemiddel ‒ inneholder hydrogenperoksid i et forhold 1:3. Et produkt med 30 % karbamidperoksid har f.eks. ca. 10 % hydrogenperoksid.

Virker det ene bedre enn det andre?

Nei! Den gode nyheten er at både hydrogenperoksid og karbamidperoksid gir samme ypperlige resultat. En studie som ble offentliggjort i Journal of the American Dental Association, viste at mens karbamidperoksid tilsynelatende gav litt mer dramatiske resultater i første omgang, så gav til syvende og sist produkter med like mengder karbamidperoksid og hydrogenperoksid nøyaktig samme resultat. 1

Virker det ene raskere enn det andre?

Ja og nei. Hydrogenperoksid nedbrytes raskere enn karbamidperoksid. Derfor avgir det det meste av sin blekende kraft innen 30–60 minutter. Karbamidperoksid avgir på den andre side ca. 50 % av sin blekekraft i løpet av de to første timene, og kan være aktivt i inntil seks timer til. 2

Det betyr at produkter som bruker hydrogenperoksid har en kortere brukstid. Men antall dager som en person må bruke det ene eller andre produktet, avhenger ikke av om hydrogenperoksid eller karbamidperoksid brukes, men av personens unike behov og graden av fargeforandring på tennene.

Fører det ene til mer sensitivitet enn det andre?

Nei. Det er ingen merkbar forskjell på sensitiviteten, uansett om du bruker produkter med hydrogenperoksid eller karbamidperoksid. Dette ble også fastslått i samme studie som viste at hydrogenperoksid og karbamidperoksid gir samme ypperlige resultater. 1

Fører det ene til mer tilbakefall enn det andre?

Nei. Tilbakefall er når tannen synes å være lysere rett etter blekingen, men deretter mister noe av glansen kort tid senere. Tilbakefall har mer å gjøre med dehydrering enn med peroksidnivå. Blekegel, som f.eks. Opalescence, som har et høyt vanninnhold, bidrar til å hindre tilbakefall på grunn av dehydrering.

Har det ene lenger holdbarhet enn det andre?

Ja. Produkter med karbamidperoksid har litt lenger holdbarhet enn produkter med hydrogenperoksid. Men begge produktene har lengre holdbarhet når de oppbevares i kjøleskap.

Både hydrogenperoksid og karbamidperoksid gir ypperlige resultater.

Du kan fint bruke både hydrogenperoksid og karbamidperoksid for å få en hvitere smil. Begge produkter vil gi samme resultat av høy kvalitet. Det vil ikke være forskjell på sensitivitet eller tilbakefall. Opalescence har utviklet et komplett utvalg blekeprodukter med karbamidperoksid og hydrogenperoksid som passer til enhver livsstil.

  1. Mokhlis GR, Matis BA, Cochran MA, and Eckert GJ. A clinical evaluation of carbamide peroxide and hydrogen p eroxide whitening agents during daytime use. JADA. 2000;131(9):1269-1277. www.jada.info/cgi/content/full/131/9/1269
  2. Haywood VB. Nightguard vital bleaching: indications and limitations. US Dentistry. 2006;October:2-8. Reprinted on www.vanhaywood.com/articles/