Tilbake til artikler

Lampene slukkes for tannbleking: Er lamper for tannbleking virkelig effektive?

Mange andre blekebehandlinger som utføres på tannklinikker bruker lampe eller laser under blekeprosedyren. Du har sikkert sett reklame for denne typen blekemetoder. Eller kanskje du har sett boder på et marked hvor de bleker tenner ved hjelp av lamper. Men er disse lampene og laserne virkelig effektive?

Svaret er nei. Nyere forskning viser at bare hydrogenperoksid (blekemidlet som brukes i Opalescence Boost) er effektivt til bleking av tenner, og at aktivering med lys ikke gir ekstra fordeler. 1 Her en noen utdrag fra noen studier som viser at der er bedre å bleke uten lampe.

 • Bleking av vitale tenner på tannklinikken ‒ hva tilfører lampene? (Zoom!, Xtra Boost)

  Kliniske data viser at alle tre testede systemer gjorde 83 kontralaterale par av anteriore tenner lysere i samme grad fra 1,6 til 1,8 kombinert verdi chroma ... med eller uten bruk av ekstra lamper.

  Hein DK, Ploeger BJ, Hartup JK, Wagstaff RS, Palmer TM, Hansen LD. In-office vital tooth bleaching—what do lights add? Compend Contin Educ Dent. 2003;24(4A):340-52.
 • Klinisk evaluering av kjemiske og lysaktiverte tannblekesystemer (BriteSmile, Xtra Boost)

   “Bruken av lys viste ingen fordeler sammenlignet med kjemisk aktiverte tannblekesystemer ved en ny innkalling etter 2 uker.”

  Kugel G, Papathanasiou A, Williams AJ 3rd, Anderson C, Ferreira S. Clinical evaluation of chemical and light-activated tooth whitening systems. Compend Contin Educ. 2006;27(1)54-62.
 • In vitro-effekt og risiko for bivirkninger ved lampestøttet tannbleking

   “…optisk stråling bedret ikke blekeeffekten sammenlignet med bleking uten stråling. Bruken av optisk stråling under tannbleking utgjør en helserisiko for klienten og er i strid med forskriftene om strålevern. Derfor anbefaler vi å ikke bruke lampestøttet tannbleking.”

  Bruzell EM, Johnsen B, Aalerud TN, Dahl JE, Christensen T. Photochem. In vitro efficacy and risk for adverse effects of light-assisted tooth bleaching. Photochem Photobiol Sci. 2009;8(3):377-85.
 • Masters of Esthetic Dentistry

   Ifølge Van Haywood: “Det er blitt hevdet at ulike typer lamper og lasere ville forenkle og forkorte bleketeknikken, selv om forskningen fram til i dag har vist det motsatte … Bruk av lampe endrer ikke sluttresultatet, og det kan gi en illusjon om hvite tenner på grunn av dehydrering.”

  Haywood, V. New bleaching considerations compared with at-home bleaching. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 2003;15(3):184-187.
 • Kolorimetrisk analyse av laser og bleketeknikker til bruk hjemme

   Ifølge studie ved Universitetet i Iowa: “Anbefalt applisering én gang av lasereaktivert hydrogenperoksid viste ingen merkbar fargeendring.”

  Jones AH, Diaz-Arnold AM, Vargas MA, Cobb DS. Colorimetric assessment of laser and home bleaching techniques. J Esthet Dent. 1999;11(2):87-94.

Ved å velge et blekesystem for behandling på tannklinikk som ikke krever bruk av lampe, kan du få det blekeresultatet du er ute etter.

 1. www.drbicuspid.com