Tillbaka till Artiklar

Låt tandblekning utföras på ett professionellt sätt.

När det gäller tandblekningsbehandling har lagstiftaren sett till att tandvårdskliniken är obligatoriskt inkluderad och därigenom en personlig kontakt med patienten.

Anledningen är: Det är bara då som det garanteras att behandlingarna utförs korrekt:
  • först professionell tandrengöring, eftersom det är tänderna som ska blekas och inte bakteriebeläggningarna (placket)
  • noggrann undersökning av munhåla och tänder, för bara då kan man se orsaken till missfärgningarna
  • rådgivning till patienten för att välja ut den individuellt mest optimala blekningsmetoden som lämpar sig för tandmissfärgningen och även för den individuella livsstilen
  • professionell förklaring av behandlingen och appliceringsmetoden för att uppnå bästa möjliga resultat
  • regelbunden övervakning och patientrådgivning för att direkt kunna svara på frågor och reda ut uppkomna problem,

alla dessa synpunkter är uppgifter för tandvårdsteamet. Som patient ska du inte vara tillfreds med mindre än det.

Eftersom tänder inte läks eller växer ut på nytt, innebär en skada ofta att värdefull tandsubstans går förlorad. Det kan bli resultatet om man använder felaktiga produkter, men även efter amatörmässig behandling. Så det är bra att låta tandvården med sin kompetenta fackpersonal, övervaka hela processen för att säkerställa bäst möjliga resultat.