Tillbaka till Artiklar

Väteperoxid jämfört med karbamidperoxid: Vad är skillnaden?

Tandblekning utförs med en av två aktiva innehållsämnen: karbamidperoxid eller väteperoxid. Vissa blekprodukter innehåller väteperoxid och andra innehåller karbamidperoxid. Så vad är skillnaden?

Vad är det för skillnad mellan väteperoxid och karbamidperoxid?

Väteperoxid är ett effektivt blekmedel. Karbamidperoxid, som också är ett effektivt blekmedel, innehåller väteperoxid i förhållande 1:3. Till exempel innehåller en produkt med 30 % karbamidperoxid cirka 10 % väteperoxid.

Fungerar något av dem bättre än det andra?

Nej! Både väteperoxid och karbamidperoxid möjliggör samma strålande resultat! En studie som publicerats i tidskriften Journal of the American Dental Association visade att medan karbamidperoxid först verkade skapa något mer dramatiska resultat, visade det sig slutligen att produkter som innehåller samma mängder karbamidperoxid respektive väteperoxid gav exakt samma resultat. 1

Ger någon av dem snabbare resultat än den andra?

a och nej. Väteperoxid bryts ned snabbare än karbamidperoxid, så det frigör det mesta av sin blekningskraft inom 30 - 60 minuter. Karbamidperoxid å andra sidan, frigör cirka 50 % av sin blekande kraft inom de två första timmarna och kan fortsätta vara aktivt i upp till ytterligare sex timmar. 2

Det betyder att produkter som innehåller väteperoxid har kortare användningstider. Men antalet dagar som behövs för att bleka en persons tänder med något av ämnena, beror inte på väteperoxid jämfört med karbamidperoxid, utan på individens unika behov och förändringstakt av tandfärgen.

Är något av medlen mer benägen att orsaka tandsensibilitet?

Nej. Det finns ingen observerbar skillnad i sensibilitet oavsett om du använder en väteperoxid- eller karbamidperoxid-produkt. Detta observerades också i studien som visade att väteperoxid och karbamidperoxid producerade lika strålande resultat. 1

Orsakar ett ämne mer ”rebound-effekt” än det andra?

Nej. Rebound är när tänderna verkar ljusare precis efter blekningen, men sen snabbt tappar lite av glansen. Rebound beror mer på uttorkning än peroxidhalter. Blekgeler som liksom Opalescence har ett högre vatteninnehåll hjälper till att förebygga rebound som orsakas av uttorkning.

Har något av dem längre lagringstid än det andra?

Ja. Produkter med karbamidperoxid har en något längre lagringstid än de som innehåller väteperoxid, men vid förvaring i kylskåp har alla peroxidprodukter längre lagringstid.

Både väteperoxid och karbamidperoxid tillhandahåller utmärkta resultat.

Du kan alltså använda det medel du känner för, för att få ett vitare leende. Båda möjliggör samma högkvalitativa resultat, utan skillnad i sensibilitet eller rebound. Opalescence har utvecklat en komplett serie med blekningsprodukter som innehåller karbamidperoxid och väteperoxid för att passa alla livsstilar.

  1. Mokhlis GR, Matis BA, Cochran MA, and Eckert GJ. A clinical evaluation of carbamide peroxide and hydrogen p eroxide whitening agents during daytime use. JADA. 2000;131(9):1269-1277. www.jada.info/cgi/content/full/131/9/1269
  2. Haywood VB. Nightguard vital bleaching: indications and limitations. US Dentistry. 2006;October:2-8. Reprinted on www.vanhaywood.com/articles/