• มีประสิทธิภาพ

    Opalescence Boost คือทางที่รวดเร็วที่สุดที่จะได้รอยยิ้มที่ขาวสดใสอย่าง ที่คุณต้องการ ความเป็นจริงแล้ว, Opalescence Boost เสนอผลลัพธ์ อันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 1 ชั่วโมงบนเก้าอี้ทำฟัน

  • Basting RT, Rodrigues AL Jr, Serra MC. The effects of seven carbamide peroxide bleaching agents on enamel microhardness over time. J Am Dent Assoc. 2003;134(10):1335-42.
  • Al-Qunaian TA. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. Oper Dent. 2005;30(2):265-70.
  • Clark LM, Barghi N, Summitt JB, Amaechi BT. Influence of fluoridated carbamide peroxide bleaching gel on enamel demineralization. J Dent Res 85(Spec Iss A): 0497, 2006 (www.dentalresearch.org).
  • Amaechi BT, Clark LM, Barghi N, Summitt JB. Enamel fluoride uptake from fluoridated carbamide peroxide bleaching gel. J Dent Res 85(Spec Iss A): 0498, 2006 (www.dentalresearch.org).
  • Browning WD, Myers M, Downey M, Pohjola RM, Brackett WW. Report on low sensitivity whiteners. J Dent Res 85(Spec Iss A): 1650, 2006 (www.dentalresearch.org).