กลับไปยังบทความ

น้ำในเจลฟอกสีฟัน

เจลฟอกสีฟันมากมายที่มีน้ำเป็นส่วนผสม บางยี่ห้อมีมากกว่าบางยี่ห้อ เพื่อช่วยปกป้องอาการเสียวฟัน และทำให้สีฟันกลับสู่สภาพเดิมให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะขาดน้ำ เมื่อฟันของเราขาวขึ้น hydrogen peroxide หรือ carbamide peroxide ในเจลฟอกสีฟันจะมีผลในการทำให้ฟันแห้ง ลักษณะของฟันขาวมาก และมีโอกาสกลับมาเสียวฟันได้อีก ใช้แสง หรือเลเซอร์จะยิ่งทำให้เกิดสภาวะขาดน้ำ และเพิ่มโอกาสของอาการเสียวฟัน อีกทั้งยังให้ผลลัพธ์ที่ขาวเกินความเป็นจริงและกลับมาสู่สภาพสีเดิม ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำเป็นส่วนผสมสูง จะช่วยต่อสู้กับสภาวะ ขาดน้ำขณะกำลังทำการฟอกสีฟันได้

เมื่อคุณทำการรักษาด้วยสารฟอกสีฟันเสร็จแล้ว ฟันของคุณจะเริ่มเกิด สภาวะขาดน้ำ อาการเสียวฟันจะลดลง และฟันอาจจะมีลักษณะขาว เล็กน้อย เนื่องจากสีฟันกลับสู่สภาพเดิมเพราะสภาวะการขาดน้ำ ด้วยเหตุผลนี้สิ่งที่ดีที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการใช้สารฟอกสีฟันในคลินิค ที่ต้องใช้แสง หรือเลเซอร์ จะดีกว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ที่มีส่วน ประกอบของน้ำสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน Opalescence ซึ่งมี ส่วนผสมของน้ำอยู่อย่างน้อย 20%