กลับไปยังบทความ

อายุสำหรับการฟอกสีฟัน เริ่มได้เมื่อไหร่

อายุเท่าไหร่สามารถเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันได้ นี่เป็นคำถามปกติที่ผู้ปกครองถามทันแพทย์ของพวกเขา และคำตอบจริง ๆ ก็ไม่ถูกหรือผิด ก่อนการตัดสินใจ สิ่งสำคัญคือปรึกษากับทันตแพทย์ ของคุณต่อการกำหนดว่าอายุเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับบุตรของคุณ มีความ เป็นไปได้ว่าคุณจะปรึกษาถึงปัจจัยหลายประการเมื่อจะตัดสินใจว่าอายุเท่า ไหร่ของคนไข้สามารถเริ่มทำการฟอกสีฟันได้

โดยทั่วไปผู้มีคุณสมบัติในการทำการฟอกสีฟัน คือ อย่างน้อยอายุ 10 ปีขึ้นไป เพราะเริ่มมีฟันแท้ขึ้นมา 1 หนึ่งเหตุผลของผู้ปกครอง หรือเด็ก อาจจะต้องการทำให้ฟันขาวเมื่อถึงอายุนั้น ถ้าเด็ก และผู้ปกครองรู้สึก ต้องการทำบางอย่างเพื่อให้รูปลักษณ์ของฟันดูดีขึ้น ตัวอย่างเช่น หากมีคราบซึ่งทำให้เด็กเกิดคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตัวเอง การฟอกสีฟันอาจเป็นทางเลือกที่ดี

เกณฑ์มาตรฐานอื่นสำหรับการกำหนดว่าบุตรของคุณพร้อมที่จะทำการฟอกสีฟันหรือไม่นั้น ให้ดูว่าพวกเขาสามารถทำตามวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ และมั่นคงต่อระบบการฟอกสีฟันหรือไม่ นี่เป็นข้อบ่งชี้ที่ดีเพื่อดูว่าเด็ก มีความรับผิดชอบเพียงพอต่อการทำฟันให้ขาวขึ้น

  1. Haywood VB. The "bottom line" on bleaching 2008. Inside Dentistry. February 2008: 2-5.