กลับไปยังบทความ

ไม่ต้องใช้แสง: แสงมีผลต่อการฟอกสีฟันหรือไม่

การรักษาด้วยการฟอกสีฟันในคลินิค ใช้แสง หรือเลเซอร์ระหว่างขั้นตอน การฟอกสีฟัน คุณคงเคยเห็นสารฟอกสีฟันชนิด เหล่านี้ในโฆษณา หรืออาจจะเคยเห็นตามร้านเช่าแผงในห้างสรรพสินค้า ที่ใช้แสง ในการฟอกสีฟันของคุณ แสงเหล่านี้ และเลเซอร์มีประสิทธิภาพ จริงหรือ

คำตอบคือ ไม่ ผลการวิจัยปัจจุบันแสดงว่า hydrogen peroxide เพียงตัวเดียวที่มีประสิทธิภาพในการฟอกสีฟัน (ตัวนำการฟอกสีฟันใช้ที่ใช้ใน Opalescence Boost) และการกระตุ้นด้วยแสงไม่มีประโยชน์เพิ่มเติม 1 นี่เป็นคำอ้างอิงจากการวิจัยบางส่วนที่พบว่า ฟอกสีฟันได้ดีกว่าโดยปราศจาก การใช้แสง (เราเชี่ยวชาญในด้านนี้))

 • อันตรายจากการฟอกสีฟันในคลินิคทันตกรรม แสงอะไรทำให้รุนแรงขึ้น(Zoom!, Xtra Boost)

  ข้อมูลทางคลินิคแสดงว่าระบบทั้งสามแบบที่ทดสอบด้วยแสง 83 จับคู่ตรงข้ามกับฟันหน้าใกล้ระดับเดียวกันที่ 1.6 ถึง 1.8 รวมค่าวิกฤต ทั้งด้วยการใช้ และไม่ใช้อุปกรณ์แสง

  Hein DK, Ploeger BJ, Hartup JK, Wagstaff RS, Palmer TM, Hansen LD. In-office vital tooth bleaching—what do lights add? Compend Contin Educ Dent. 2003;24(4A):340-52.
 • การประเมินเกี่ยวกับคลินิคทางเคมี และแสงที่ใช้กระตุ้นระบบฟอกสีฟัน (BriteSmile, Xtra Boost)

  การใช้แสงพิสูจน์ได้ว่าไม่พบประโยชน์จากสารเคมีที่ใช้กระตุ้นระบบฟอกสีฟัน หลังจาก 2 สัปดาห์

  Kugel G, Papathanasiou A, Williams AJ 3rd, Anderson C, Ferreira S. Clinical evaluation of chemical and light-activated tooth whitening systems. Compend Contin Educ. 2006;27(1)54-62.
 • ในการทดลองประสิทธิภาพ และความเสี่ยง สำหรับผลข้างเคียงของแสงสำหรับการฟอกสีฟัน

  ....รังสีออปติคอล ไม่ทำให้การฟอกสีดีขึ้นเทียบกับการฟอกสีโดยปราศจากรังสี การใช้รังสีออปติคอลในการฟอกสีฟันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของสุขภาพ ของคนไข้ และฝ่าฝืนบทกฏหมายการป้องกันรังสี ดังนั้นเราจะต้องแนะนำไม่ให้ใช้แสง

  Bruzell EM, Johnsen B, Aalerud TN, Dahl JE, Christensen T. Photochem. In vitro efficacy and risk for adverse effects of light-assisted tooth bleaching. Photochem Photobiol Sci. 2009;8(3):377-85.
 • ปริญญาโทด้านทันตกรรมศาสตร์เพื่อความสวยงาม

  ดังที่ Van Haywood กล่าวว่า ประเภทของแสง และเลเซอร์ที่แตกต่างกัน เป็น เทคนิคที่ง่าย และใช้เวลาฟอกในระยะสั้น แม้ว่าผลการวิจัยแสดงวันที่ขัดแย้ง.....แสงที่ใช้ไม่เปลี่ยนผลลัพธ์สุดท้าย และอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดของการเชื่อว่าเป็นผลมาจากสภาวะขาดน้ำของการฟอกสีฟัน

  Haywood, V. New bleaching considerations compared with at-home bleaching. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 2003;15(3):184-187.
 • ผลประเมินการวิเคราะห์โดยการวัดสีจากการทำเลเซอร์ และเทคนิคการฟอกสีฟันที่บ้าน

  จากผลการศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of lowa พบว่า “คำแนะนำให้ทำเลเซอร์กระตุ้น hydrogen peroxide หนึ่งครั้ง รับรู้ถึงข้อพิสูจน์ว่า ไม่มีการเปลี่ยนสีใด ๆ

  Jones AH, Diaz-Arnold AM, Vargas MA, Cobb DS. Colorimetric assessment of laser and home bleaching techniques. J Esthet Dent. 1999;11(2):87-94.

ด้วยการเลือกระบบฟอกสีฟันแบบที่ทันตแพทย์ทำให้ในคลีนิค นั้น ไม่ต้องใช้แสง ทำให้คุณได้รับผลลัพธ์จากการฟอกสีฟันอย่างที่คุณกำลังมองหา

 1. www.drbicuspid.com