กลับไปยังบทความ

Hydrogen Peroxide กับ Carbamide Peroxide: แตกต่างกันอย่างไร

สารฟอกสีฟันถูกผลิตขึ้นโดย 1 ใน 2 ตัวยาหลัก: Carbamide Peroxide หรือ Hydrogen Peroxide ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันบางชนิดมีส่วนผสมของ hydrogen peroxide และชนิดอื่นๆมีส่วนผสมของ carbamide peroxide. แล้วมัน ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง hydrogen peroxide และ carbamide peroxide คืออะไร

ลำพัง hydrogen peroxide มีสารประกอบหลักที่มีประสิทธิภาพต่อการฟอกสีฟัน carbamide peroxide ก็มีสารประกอบหลักที่มีประสิทธิภาพต่อการฟอกสีฟันด้วยเช่นกัน โดยประกอบด้วย hydrogen peroxide อัตราส่วน 1:3 ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี carbamide peroxide 30% จะมี hydrogen peroxide อยู่ 10%

อย่างหนึ่งทำงานได้ดีกว่าอีกอย่างหนึ่ง

ผิด! ข่าวดี คือทั้ง hydrogen peroxide และ carbamide peroxide ให้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมเหมือนกัน การวิจัยถูกจัดพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์รายวัน American Dental Association แสดงให้เห็นว่า ขณะที่ carbamide peroxide ปรากฏผลลัพธ์ในครั้งแรกได้ดีกว่าเล็กน้อย ท้ายสุดนี้ผลิตภัณฑ์ ที่ประกอบไปด้วยจำนวน carbamide peroxide และ hydrogen peroxide ในจำนวนที่เท่ากัน ให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันอย่างชัดเจน 1

อย่างหนึ่งทำงานได้เร็วกว่าอีกอย่างหนึ่ง

ถูก และผิด hydrogen peroxide มีคุณสมบัติพังทลายได้เร็วกว่า carbamide peroxide ดังนั้นพลังที่ปลดปล่อยในการฟอกสีฟันส่วนมากจะอยู่ภายใน 30-60 นาที carbamide peroxide อีกด้านหนึ่ง จะปลดปล่อยพลังในการฟอกสีฟันอยู่ประมาณ 50% ใน ชั่วโมงแรก และยังคงทำงานต่อไป 6 ชั่วโมง 2

นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ hydrogen peroxide ใช้เวลาในการใส่ได้สั้นกว่า อย่างไรก็ตาม จำนวนวันจำเป็นต้องใช้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ hydrogen peroxide กับ carbamide peroxide แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล และความเปลี่ยนแปลงของสีฟัน

อย่างหนึ่งก่อให้เกิดอาการเสียวฟันมากกว่าอีกอย่างหนึ่ง

ผิด สังเกตุไม่พบความแตกต่างในเรื่องอาการเสียวฟัน ไม่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ hydrogen peroxide หรือ carbamide peroxi จากการสังเกตจากการวิจัยเดียวกันแสดงให้เห็นว่า hydrogen peroxide และ carbamide peroxi ให้ผลลัพธ์อันดีเยี่ยมเท่า ๆ กัน 1

อย่างหนึ่งก่อให้เกิดการกลับมาของอาการเสียวฟันมากกว่าอีกอย่างหนึ่ง?

ผิด การกลับมาเสียวฟัน คือการที่ฟันมีลักษณะขาวขึ้นทันที หลังจาการฟอกสีฟัน แต่สูญเสียความสว่างหลังจากเวลาอันสั้น การกลับมาของอาการเสียวฟัน เกิดจากสภาวะ ขาดน้ำ มากกว่าระดับของ peroxide เจลฟอกสีฟัน เช่น Opalescence มีส่วนผสมของน้ำสูง เพื่อช่วยป้องกันการกลับมาเสียวฟัน อันเกิดจากสาเหตุของสภาวะขาดน้ำ

แบบไหนที่มีอายุการใช้งานได้นานกว่ากัน

ใช่ ผลิตภัณฑ์ที่มี carbamide peroxide เป็นส่วนผสม มีอายุการใช้ งานที่นานกว่า hydrogen peroxide เล็กน้อย เมื่อเก็บรักษาอยู่ในตู้เย็น ผลิตภัณฑ์ peroxide ทั้งหมดจะเพิ่มอายุ การใช้งาน

ทั้ง hydrogen peroxide และ carbamide peroxide ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

คุณสามารถรู้สึกดีเยี่ยมได้ไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ hydrogen peroxide หรือ carbamide peroxide ในการทำให้รอยยิ้มคุณขาวขึ้น ทั้งสองอย่างจะ ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างใน ด้านอาการเสียวฟัน หรือกลับมาเสียวฟันอีก Opalescence ได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ของ carbamide peroxide และ hydrogen peroxide แบบครบวงจร ให้เหมาะสมกับทุก ๆ ไลฟ์สไตล์

สินค้าจำนวนของ HP หรือ CPแนะนำเวลาการสวมใส่ต่อวันการเก็บรักษา
Opalescence Go, 10%10% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์30–60 นาที/วัน
เก็บรักษาในตู้เย็น
Opalescence Go, 15%15% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์15–20 minutes/day
เก็บรักษาในตู้เย็น
เจล Opalescence PF Gels, 10%10% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์8–10 ชั่วโมง หรือข้ามคืน
เก็บรักษาในตู้เย็น
เจล Opalescence PF, 15%15% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์4–6 ชั่วโมง
เก็บรักษาในตู้เย็น
เจล Opalescence PF, 20%20% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2–4 ชั่วโมง
เก็บรักษาในตู้เย็น
เจล Opalescence PF, 35%35% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์30 นาที
เก็บรักษาในตู้เย็น
Opalescence Boost, 40%40% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์การรักษา 2-3, 20–นาที โดยทันตแพทย์ ในคลินิค (ทั้งหมด 1 ชั่วโมง
เก็บรักษาในตู้เย็น
  1. Mokhlis GR, Matis BA, Cochran MA, and Eckert GJ. A clinical evaluation of carbamide peroxide and hydrogen p eroxide whitening agents during daytime use. JADA. 2000;131(9):1269-1277. www.jada.info/cgi/content/full/131/9/1269
  2. Haywood VB. Nightguard vital bleaching: indications and limitations. US Dentistry. 2006;October:2-8. Reprinted on www.vanhaywood.com/articles/