Ultradent Products, Inc. -yhtiön tietosuojakäytäntö

Privacy Shield -järjestelyn tietosuojalausunto

Ultradent Product's Inc. ja sen yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt ("Ultradent," "me" tai "meidän") noudattavat Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamaa Yhdysvaltojen ja EU:n välistä Privacy Shield -järjestelyä, joka koskee Euroopan unionin jäsenmaista siirrettyjen henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. Ultradent Product's Inc. on vahvistanut noudattavansa Privacy Shield ‑tietosuojaperiaatteita, jotka koskevat ilmoittamista, valintaa, vastuuta eteenpäin siirtämisestä, turvallisuutta, tietojen eheyttä ja tarkoituksen rajoitusta, pääsyä, takautumista, täytäntöönpanoa ja vastuuta. Jos tämän tietosuojakäytännön käytäntöjen ja Privacy Shield -järjestelyn tietosuojaperiaatteiden välillä on ristiriita, Privacy Shield -järjestelyn tietosuojaperiaatteet pätevät. Voit lukea lisää Privacy Shield -ohjelmasta ja tarkastella sertifikaattisivuamme osoitteessa https://www.privacyshield.gov.

Tietoturva ja -suoja on tärkeä asia Ultradent Products, Inc. -yhtiölle ja sen tytäryhtiöille, mukaan lukien Oratech, LLC:lle (yhdessä "Ultradent"). Ultradent on vahvasti sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, työntekijöidensä, kumppaneidensa ja muiden henkilötietonsa Ultradentille uskovien henkilötiedot. Tämän tietosuojakäytännön tarkoitus on muun muassa kuvata käytännöt, joita Ultradent noudattaa Ultradentin saamien henkilötietojen keräämisessä, säilyttämisessä, käytössä ja jakamisessa.

Tietosuojakäytännön soveltuvuus

Yhdysvalloissa sijaitseva Ultradent Products, Inc. on vastuussa sen ja tytäryhtiöidensä hallinnassa olevista henkilötiedoista. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, saatat olla tekemisissä yhden seuraavista Ultradent-tytäryhtiöistä kanssa: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd tai Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Ultradentin ja sen tytäryhtiöiden keräämiä, käsittelemiä ja säilyttämiä henkilötietoja.

Tässä tietosuojakäytännössä henkilötiedot tarkoittavat tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa tai joita voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen, mukaan lukien henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Työkontekstissa henkilötiedot sisältävät myös henkilön nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä synnyinmaan, siviilisäädyn, yhteystiedot hätätilanteessa, palkkatiedot, työehdot ja työhön liittyvät tutkinnot (kuten suoritetut koulututkinnot). Henkilötietoja eivät ole tiedot, jotka ovat tunnistetiedottomia, anonyymeja tai julkisesti saatavilla, tai tilanteet, joissa käytetään salanimiä (salanimen käytössä nimet tai muut tunnisteet korvataan vastikkeilla, jolloin yksittäisen henkilön tunnistaminen ei ole mahdollista).

Henkilötietoja voidaan siirtää tarkoituksellisesti Yhdysvaltoihin ja niiden ulkopuolelle. Tähän voivat sisältyä siirrot maihin, joissa ei ole käytössä asuinmaasi tietosuojalakeja vastaavia tietosuojalakeja. Jakamalla henkilötietojasi Ultradentin kanssa ymmärrät, että henkilötietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä Yhdysvalloissa ja niiden ulkopuolella.

Privacy Shield -järjestely Euroopan talousalueen (ETA) henkilötietojen siirrosta Yhdysvaltoihin

Ultradent noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön asettamaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä, joka koskee Euroopan talousalueen jäsenmaista Yhdysvaltoihin Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti siirrettyjen, Ultradentin käsittelemien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. Ultradent on vahvistanut noudattavansa ilmoittamista, valintaa, vastuuta eteenpäin siirtämisestä, turvallisuutta, tietojen koskemattomuutta, pääsyä ja täytäntöönpanoa koskevia tietosuojaperiaatteita. Jos tämän tietosuojakäytännön kohtien ja Privacy Shield -järjestelyn periaatteiden välillä on ristiriita, Privacy Shield -järjestelyn periaatteet pätevät. Voit lukea lisää Privacy Shield -ohjelmasta ja tarkastella Ultradentin sertifikaattisivua osoitteessa https://www.privacyshield.gov.

Ultradent tunnustaa Euroopan talousalueella asuvien henkilöiden oikeuden päästä Privacy Shield -järjestelyn mukaisiin henkilötietoihinsa. Henkilöt voivat tarkastella ja muokata henkilötietojaan kirjautumalla tiliprofiiliinsa tai ottamalla Ultradentiin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Ultradent on vastuussa vastaanottamiensa henkilötietojen käsittelystä ja niiden myöhemmistä siirroista kolmansille osapuolille, jotka toimivat sen edustajina. Ultradent noudattaa Privacy Shield -järjestelyn periaatteita ETA:sta saatujen henkilötietojen eteenpäin siirroissa, eteenpäin siirtojen vastuusäännökset mukaan lukien. Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti Ultradent Products, Inc. on vastuussa henkilötietojen siirroista edustajinamme toimiville kolmansille osapuolille, jos emme voi todistaa, ettemme olleet osallisina vahinkoihin johtaneissa tapahtumissa.

Tietyissä tilanteissa Ultradentin voi olla tarpeen jakaa henkilötietoja viranomaisten lainmukaisten pyyntöjen perusteella, muun muassa noudattaakseen kansallisen turvallisuuden tai lainvalvonnan vaatimuksia.

Uusiminen ja varmennus

Ultradent uudistaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sertifiointinsa vuosittain, ellei Ultradent myöhemmin määritä, ettei se enää tarvitse tällaista sertifiointia, tai ellei se päätä ottaa käyttöön muuta riittävyyttä koskevaa menetelmää. Ennen uudelleensertifiointia Ultradent suorittaa sisäisen varmennuksen varmistaakseen, että sen henkilötietojen käsittelyä koskevat vahvistukset tai väittämät ovat asianmukaisia ja että Ultradent on toteuttanut näitä menettelyjä asianmukaisesti. Osana varmennusprosessia Ultradent

  • tarkistaa Ultradentin sivustossa julkaistun tietosuojakäytännön varmistaakseen, että käytäntö (i) noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn periaatteita, (ii) kuvaa asianmukaisesti Ultradentin henkilötietojen keräämistä koskevat käytännöt ja menettelyt ja (iii) määrittää Ultradentin osallistumisen EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn ja sen, miten EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -ohjelmasta ja Ultradentin tietosuojaohjelmasta voi saada lisätietoa
  • varmistaa, että henkilöt, joiden henkilötietoja Ultradent kerää, saavat tietää menettelytavasta, jolla he voivat lähettää kommentteja, ehdotuksia, kysymyksiä tai valituksia ja menettelytavasta, jolla kysymyksiin tai valituksiin tartutaan ja niitä ratkaistaan, mukaan lukien puolueeton kiistojen ratkaisu, tarpeen mukaan (Ultradent saattaa tehdä tämän julkisen tietosuojakäytännön tai muiden keinojen kautta)
  • tarkistaa prosessit ja menettelytavat, joita Ultradent käyttää antaessaan henkilöstölleen koulutusta Ultradentin osallistumisesta EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn ja henkilötietojen asianmukaisesta keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä.

Ultradent valmistelee sisäisen varmennuslausunnon vuosittain.

Privacy Shield -järjestelyn täytäntöönpano ja kiistojen ratkaisu

Mitä tulee henkilötietoihin, jotka on vastaanotettu tai siirretty Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti, Ultradent on Federal Trade Commission ("FTC") -viraston toimeenpanovallan alainen.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn periaatteiden mukaisesti Ultradent on sitoutunut ratkaisemaan henkilötietojen suojausta, keräämistä ja käyttöä koskevat valitukset. Kysymykset tai huolenaiheet, jotka koskevat Ultradentin henkilötietojen käyttöä, voi osoittaa Ultradentille käyttämällä alla annettuja yhteystietoja.

Sähköpostitse: Privacyde@Ultradent.com

Postitse: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Jos Ultradent ei pysty ratkaisemaan kysymystä tai valitusta, Euroopan talousalueella asuvat henkilöt voivat ottaa yhteyttä tai valittaa Council of Better Business Bureaus -järjestöön, joka on Ultradentin itsenäinen, kolmannen osapuolen riidanratkaisutarjoaja. Lisätietoja valituksen jättämisestä on (englanniksi) osoitteessa www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers. Tämä palvelu on ilmainen.

Ultradent sitoutuu tekemään yhteistyötä paneelin kanssa, jonka EU:n tietosuojaviranomaiset ovat perustaneet), ja noudattamaan paneelin antamia ohjeita, jotka liittyvät henkilöstöä koskeviin, Euroopan talousalueelta työsuhteen kontekstissa siirrettäviin tietoihin.

Jos olet ETA-maan kansalainen tai sijaintisi on Euroopan talousalueella, eikä työsuhdetietoihin liittyvää valitustasi ole kuitattu ajallaan tai jos työsuhdetietoihin liittyvää valitustasi ei ole käsitelty asianmukaisesti, voit pyytää apua ottamalla yhteyttä alla olevaan riidanratkaisutahoon, joka on kolmas osapuoli:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tietyissä tilanteissa voit aloittaa sitovan välimiesmenettelyn Privacy Shield -järjestelyyn liittyvän kiistan ratkaisemiseksi. Jotta voit aloittaa välimiesmenettelyn, sinun on tehtävä seuraavat vaiheet ennen sovitteluhakemuksen tekemistä: (1) esitä valitus suoraan Ultradentille ja anna Ultradentille mahdollisuus ratkaista asia, (2) käytä itsenäistä riidanratkaisumenetelmää, tässä tapauksessa Council of Better Business Bureaus ‑järjestöä ja (3) esitä valitus asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle ja anna Yhdysvaltain kauppaministeriölle mahdollisuus ratkaista kiista sinulle kuluttomasti. Saat lisätietoja sitovasta välimiesmenettelystä Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -järjestelystä: Annex I (Binding Arbitration).

Tietojen keräys

Ultradentin keräämät tiedot rajoittuvat tiettyihin tietoihin, joita Ultradent tarvitsee oikeutettujen etujensa tavoittelemiseen (mukaan lukien suhteiden luominen ja ylläpitäminen asiakkaiden kanssa, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja liiketoiminnan hallinta) ja varmistaakseen vaatimustenmukaisuuden sääntelyelinten sekä paikallisen, osavaltion, kansallisen ja kansainvälisen lain suhteen.

Esimerkkejä Ultradentin keräämistä tiedoista ovat muun muassa henkilön nimi, liikenimi, sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero ja luottokorttitiedot (vain ostojen yhteydessä).

Ultradent voi käyttää kuluttajatietojen keräämiseen tiettyjä verkkopohjaisia tekniikoita, kuten evästeitä (pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän selaimeen), jäljitteitä (sähköisiä kuvia, jotka mahdollistavat sivun tai tiettyjen evästeiden käyttäjien laskemisen) tai muita vastaavia tekniikoita. Ultradent voi kerätä tietoja myös asiakkaiden ostolomakkeista, Ultradentin asiakaspalveluosaston viestinnästä ja tietopyynnöistä. Voit kieltäytyä evästeiden hyväksymisestä aktivoimalla selaimestasi asetuksen, jolla kieltäydyt evästeiden asettamisesta. Jos kuitenkin valitset tämän asetuksen, et välttämättä voi käyttää tiettyjä Ultradentin sivuston osia. Tietyt verkkoselaimet sallivat sinun ottaa käyttöön do not track -vaihtoehdon, joka lähettää signaaleja vierailemillesi verkkosivuille ja osoittaa, ettet halua verkkotoimintojasi jäljitettävän. Tämä ominaisuus on eri kuin evästeiden estäminen, sillä selaimet saattavat silti hyväksyä evästeitä, vaikka do not track -vaihtoehto olisikin otettu käyttöön. Ultradent ei tällä hetkellä ota huomioon do not track -signaaleja. Jos Ultradent tekee niin tulevaisuudessa, tätä tietosuojakäytäntöä päivitetään sen mukaisesti.

Markkinointi

Ultradent saattaa ottaa sinuun ajoittain yhteyttä sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa ja tarjota sinulle tietoa tapahtumista, tuotteista, palveluista ja sisällöstä, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Jos sovellettava laki vaatii, että Ultradentin on saatava nimenomainen suostumuksesi, ennen kuin se voi lähettää sinulle tietyn tyyppistä markkinointiviestintää, Ultradent lähettää sinulle vain tämän tyyppistä viestintää saatuaan nimenomaisen suostumuksesi.

Käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksensa täyttämällä ja lähettämällä Ultradentille asianmukaisen suostumuksen perumispyynnön käyttämällä itsepalvelupyyntöjen ja huollon tietosuojahallintalinkkien tietoportaalia, joka on saatavilla osoitteessa https://www.opalescence.com/fi/pages/privacy-management.aspx.

 

Tietojen käyttötavat

Yleisesti ottaen Ultradentin keräämät henkilötiedot auttavat Ultradentia tarjoamaan palveluita asiakkailleen ja työntekijöilleen, noudattamaan oikeusvelvollisuuksiaan, ratkaisemaan kiistoja ja täytäntöönpanemaan sopimuksia. Lisäksi Ultradentin harjoittaman henkilötietojen keräyksen ansiosta Ultradent voi pitää asiakkaansa, työntekijänsä ja kolmannet osapuolet ajan tasalla erilaisista Ultradentiin liittyvistä aiheista, kuten viimeisimmistä tuotejulkistuksista ja Ultradentin tulevista tapahtumista, ja lähettää tärkeitä ilmoituksia, kuten viestejä ostoista ja Ultradentin ehtojen ja käytäntöjen muutoksista. Ultradent käyttää henkilötietoja myös tuotteidensa ylläpitämiseen ja tukemiseen, pyydettyjen palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen asiakkaille, Ultradentin sivustojen, tuotteiden, palveluiden, sisällön ja asiakasviestinnän luomisen, kehittämisen, käytön, tarjoamisen ja parantamisen tukemiseen ja markkinoinnin, mainonnan ja myynnin parantamiseen. Lisäksi Ultradent voi käyttää henkilötietoja apuna käyttäjien tunnistamisessa ja sisäisiin tarkoituksiin, kuten auditointeihin, tietoanalyyseihin ja tutkimukseen.

Tietojen siirto ja jakaminen

Ultradent on kansainvälinen organisaatio, jolla on sopimuksia ja liikesuhteita kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi henkilötietoja voi olla välttämätöntä siirtää kansainvälisesti. Tällaisissa tapauksissa ja tarpeen mukaan Ultradent hankkii riittävyyttä koskevan päätöksen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Jos riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole, Ultradent noudattaa henkilötietojen siirtojen suojaamista koskevia alan yleisesti hyväksyttyjä standardeja.

Ultradentin keräämiä henkilötietoja ei myydä muille organisaatioille. Jos tämä käytäntö muuttuu tulevaisuudessa, päivitämme tätä käytäntöä vastaamaan sitä ja tarjoamme henkilöille mahdollisuuden jättäytyä pois tai liittyä, sillä Ultradent saattaa jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kun se on tarpeen oikeudellisten liiketoimintojen suorittamiseksi (mukaan lukien esimerkiksi tytäryhtiöiden kanssa; yritykset, jotka tarjoavat Ultradentille teknistä tukea ja apua Ultradentin sivustojen kanssa; rahoituslaitokset, jotka käsittelevät maksuja asiakkaiden tekemille tilauksille; tavarantoimittajat ja muut kolmannet osapuolet, jotka toimittavat asiakkaiden tilaamia tuotteita tai palveluita). Ultradent voi jakaa henkilötietoja myös seuraavissa tapauksissa:

  • lain niin vaatiessa tai salliessa, esimerkiksi haasteen tai vastaavan oikeusprosessin noudattamista varten
  • kun Ultradent uskoo vilpittömästi, että jakaminen on välttämätöntä oikeuksiensa suojaamisen, henkilön turvallisuuden suojaamisen, muiden turvallisuuden suojaamisen, petoksen tutkimisen tai hallituksen pyyntöön vastaamisen kannalta
  • tutkiakseen tämän tietosuojakäytännön tai muun sovellettavan sopimuksen mahdollisia rikkomuksia
  • kolmannelle osapuolelle ennakkoon antamasi luvan mukaisesti
  • jos Ultradentissa tapahtuu liiketoimintamuutoksia, kuten fuusio, yritysosto toisen yrityksen toimesta tai sen varojen tai niiden osan myynti.

Lisätietoa Ultradentin käyttämistä suojakeinoista saa ottamalla Ultradentiin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet ja muutoksenhakukeinot ETA-alueen henkilöille

Ultradent pyrkii vilpittömästi tarjoamaan henkilöille pääsyn henkilötietoihinsa, joita Ultradent kerää, käsittelee ja säilyttää. Euroopan talousalueella sijaitsevilla henkilöillä on tiettyjä rekisteröidyn oikeuksia, jotka saattavat olla rajoitusten alaisia. Näihin oikeuksiin kuuluvat oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihin ja niiden oikaisua tai poistoa, hankkia henkilötietojen käsittelyrajoitus tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä, pyytää kopio henkilötiedoista itselle tai kolmannelle osapuolelle. Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, lähetä pyyntösi Ultradentille käyttämällä alla mainittuja yhteystietoja. Euroopan talousalueella sijaitsevilla henkilöillä on myös oikeus jättää valitus henkilötietojensa käsittelystä soveltuvalle tietosuojaviranomaiselle. Euroopan talousalueella sijaitsevat henkilöt voivat lukea lisätietoja alueensa tietosuojaviranomaisesta osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Ultradent käsittelee kaikkia pyyntöjä sovellettavan lainsäädännön sekä Ultradentin sisäisten turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Kaliforniassa asuvat henkilöt

California Civil Code -lain pykälä 1798.83 sallii Kaliforniassa asuvien, tämän verkkosivun käyttäjien pyytää tiettyjä tietoja Ultradentin henkilötietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällaisten pyyntöjen esittäminen tehdään ottamalla yhteyttä Ultradentiin alla kuvatulla tavalla.

Kaikille henkilöille, joiden henkilötietoja käsittelemme

Kun Ultradentille tehdään henkilötietoja koskeva pyyntö ja ennen kuin Ultradent käsittelee pyynnön, pyynnön tekevän henkilön on tunnistauduttava ja ilmoitettava tiedot, joihin hän pyytää pääsyä, korjausta tai poistoa. Tehdessään muutoksia henkilötietoihinsa henkilöiden on annettava todenmukaiset, täydelliset ja virheettömät tiedot. Kun Ultradent saa tämän säännöksen mukaisen pyynnön, se ottaa huomioon muun muassa pyydetyn pääsyn aiheuttaman kuormituksen tai kulut, henkilön tietosuojaan kohdistuvat mahdolliset riskit ja sen, loukattaisiinko muiden kuin pyynnön tekevän henkilön oikeuksia. Ultradent vastaa pyyntöihin kohtuullisessa ajassa.

Henkilöt voivat tarkastella ja muokata henkilötietojaan kirjautumalla tiliprofiiliinsa tai ottamalla Ultradentiin yhteyttä. Pyytääkseen henkilötietojen poistamista henkilöiden on lähetettävä kirjallinen pyyntö käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

Tietoturva

Ultradent on ottanut käyttöön prosesseja ja fyysisiä ja teknisiä varokeinoja suojautuakseen Ultradentin keräämien ja säilyttämien henkilötietojen valtuuttamattomalta pääsyltä ja estääkseen näiden henkilötietojen valtuuttamattoman käytön, muuntelun, vahingoittamisen tai jakamisen. Ultradentin keräämiä henkilötietoja säilytetään palomuurien takana. Ultradentin palvelimet sijaitsevat laitoksissa, joissa on käytössä fyysisiä turvamenetelmiä, kuten käyttäjän varmistukseen käytettävät salasanat ja muita vastaavia keinoja, jotka on kaikki suunniteltu estämään valtuuttamaton pääsy. Tietyntyyppisten henkilötietojen kohdalla Ultradent käyttää myös turvallista salaustekniikkaa suojatakseen saadut henkilötiedot entistä paremmin.

Ultradent rajaa pääsyn henkilötietoihin työntekijöihinsä, urakoitsijoihinsa ja edustajiinsa, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin voidakseen hoitaa Ultradentin liiketoimintaa tämän tietosuojakäytännön mukaisella tavalla. Tällaisen kaiken henkilöstön on käsiteltävä henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisella tavalla. Ultradent noudattaa yleisesti hyväksyttyjä standardeja suojatakseen henkilötietoja sekä siirron aikana että niiden vastaanottamisen jälkeen.

Vaikka Ultradent uskoo, että sen tietojen suojausta ja koskemattomuutta koskevat käytännöt ja menettelytavat ovat kohtuullisia, se ei voi taata, ettei henkilötietojen suojausta ja/tai koskemattomuutta vastaan rikota tai etteivät henkilötiedot altistu valtuuttamattomalle pääsylle, muuntelulle, vahingoittamiselle tai jakamiselle. Ultradent tarkistaa tietoturvamenettelynsä ja -käytäntönsä säännöllisesti ja voi päivittää niitä sen mukaan kuin katsoo kohtuullisesti välttämättömäksi saavuttaakseen alan standardien mukaisen tietojen suojauksen ja koskemattomuuden.

Tietojen säilytys

Ultradent pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan, etteivät sen keräämät henkilötiedot ole liiallisia tarkoituksiin, joihin ne hankittiin, ja että niitä säilytetään vain sen ajan kuin on välttämätöntä tässä tietosuojakäytännössä määritetyn sallitun tarkoituksen saavuttamiseen, elleivät paikalliset, kansalliset ja/tai kansainväliset lait ja säännökset edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

Vastuut ja hallinta

Ultradentin sisäinen tietosuojatoimisto valvoo Ultradentin tietosuojaohjelmaa, EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn noudattaminen mukaan lukien. Ultradentin nimitetty tietosuojavaltuutettu on vastuussa Ultradentin tietosuojaohjelmaan mahdollisesti tehtävien tärkeiden muutosten tarkistamisesta ja hyväksymisestä. Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, huolenaiheet tai kommentit voi lähettää Ultradentille käyttämällä alla annettuja yhteystietoja.

Ota yhteyttä Ultradentiin

Tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, kommentit, valitukset tai ehdotukset voi lähettää Ultradentille seuraavalla tavalla:

Jos olet Euroopan talousalueella, ota yhteyttä Ultradentin tietosuojavaltuutettuun osoitteeseen Privacyde@Ultradent.com.
Jos olet Euroopan talousalueella ulkopuolella, ota yhteyttä Ultradentiin osoitteeseen Privacy@Ultradent.com.

Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kysymykset, kommentit, valitukset tai ehdotukset voi myös lähettää Ultradentille postitse käyttämällä seuraavaa osoitetta:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Ultradent pidättää oikeuden päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain. Jos tätä tietosuojakäytäntöä muutetaan, Ultradent tuo nämä muutokset saataville julkaisemalla ilmoituksen tässä sivustossa, lähettämällä sähköpostia tai jollakin muulla tavalla. Lue tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti ja erityisesti, ennen kuin annat Ultradentille henkilötietoja. Jatkamalla Ultradentin sivustojen käyttöä sen jälkeen, kun tätä tietosuojakäytäntöä on muutettu, hyväksyt muutetun tietosuojakäytännön ehdot.


Opalescence PF

Opalescence-tuotteet valmistaa Ultradent Products, Inc. -yritys Yhdysvalloissa.

Lisätietoja Opalescencen kliinisistä hyödyistä sekä Opalescencen tilausohjeet saat osoitteessa www.ultradent.com. Valitse ensin haluamasi kieli sivun ylävasemmassa reunassa.


Avaa ultradent.com